tepcerp

 

 

RÁDI VÁM POMŮŽEME VE VAŠEM ROZHODOVÁNÍ

 

S volbou nového vytápěcího systému rozhodujete o tom jak vysoké nebo nízké budou v příštích desetiletích vaše náklady na vytápění. Mimoto má vaše rozhodnutí i pozitivní nebo negativní vliv na životní prostředí.

Nároky na vytápění se v předchozích letech výrazně změnily. Díky rostoucím cenám a zvyšujícímu se uvědomnění ochrany životního prostředí je dnes v popředí stále více hospodárnost vytápění bez ztráty komfortu při zachování okolního prostředí.
 A přesně to vám nabízejí tepelná čerpadla Alpha-InnoTec!
Při vytápění tepelným čerpadlem šetří slunce 75% a více požadované energie pro vytápění a ohřev vody.
 Sluneční energie je k dispozici přímo za vašimi dveřmi ve vzduchuzemi a spodní vodě.
Toto teplo okolního prostředí je blízko nás neomezeně k dispozici. Pro každého z nás!

 

Techniku znáte, ale výhody vás také přesvědčí.

Tepelné čerpadlo pracuje na podobném principu jako lednička: stejně funkční a spolehlivé využití. Lednička odebírá enrgii potravinám, tepelné čerpadlo ji odebírá "z chladného okolí". Díky tomu, že naše tepelná čerpadla Alpha-InnoTec disponují vyzrálou technikou, funguje tento princip v létě, v zimě, v noci i ve dne.


Teploty pod nulou? I pak máme hodně tepla k dispozici!

Tepelné čerpadlo nám zaručí i při nízkých venkovních teplotách teplotu v místnostech na příjemné teplotní hodnotě pro vaši plnou tepelnou pohodu (např. 22 °C). Toto funguje i při nízkých venkovních minusových hodnotách. Životní prostředí je přitom velmi spokojené, neboť v místě nevznikají žádné škodlivé látky. Vaše děti se mohou zdravě nadýchnout a to i v budoucnu.

Nejhospodárněji pracují tepelná čerpadla při malém teplotním rozdílu mezi teplotou zdroje a výstupní teplotou do topného systému. Proto jsou ideálním doplňkem tepelného čerpadla podlahové nebo stěnové vytápěcí systémy.


AKCE 1 - typ LWD        /               AKCE 2 - typ LWCV        /      AKCE 3  -  LWAV                                

                          KONTAKT:
                                b-CONTROLS CZ s.r.o.
                                Karlíkova 391/III
                                337 01 Rokycany
                                IČ: 26366771
                                DIČ: CZ 26366771
                                tel.: +420 777 860 119, +420 775 023 234
                                       +420 774 822 962, +420 775 617 313
                                e-mail: sekretariat@bcontrols.cz
                                internet: www.bcontrols.cz
      

   tc     hv 

   tca  

   tcb   
  

     
          ait   
 

                                         
          
tlzpet