hilti
 
Podle vyhl.MV č.246/2001Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, §2 odst.4 písm. f) jsou požární ucpávky, tedy těsnění, považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru.
Naši technici jsou odborně vyškoleni pro aplikaci takového bezpečnostního zařízení od společnosti HILTI.     


VYHOTOVÍME PRO VÁS

          -  těsnění spár
          -  prostupy potrubí

          -  prostupy kabelových tras
          -  nátěry kabelů

          -  pravidelné kontroly
          -  poradenskou činnost
          -  návrh vhodného řešení                                                               KONTAKT:
b-CONTROLS CZ s.r.o.
Karlíkova 391/III
337 01 Rokycany
IČ: 26366771
DIČ: CZ 26366771
tel.: +420 777 860 119, +420 775 023 234
        +420 774 822 962, +420 775 617 313
e-mail: sekretariat@bcontrols.cz
internet: www.bcontrols.cz
     TĚSNĚNÍ SPÁR                           PROSTUPY                        NASTŘIKY, NÁTĚRY
          spary                       prostupy                   nastrik               hilticertif
V POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH         KABELOVÝCH TRAS                KABELOVÝCH TRAS
     KONSTRUKCÍCH                        A POTRUBÍ
       
 hilti                               
          tlzpet