eec
 
     Z OBLASTI EZS - EPS - CCTV PRO VÁS VYHOTOVÍME
          -   návrh řešení
          -   projektovou dokumentaci
          -  montáž   technologie

          -  opravy stávajících systémů
          -  servis systémů


         EPS SYSTÉMY

 Ústředny elektrické požární signalizace „Apollo F2“ principielně vychází ze systému "Apollo F1". Oba systémy byly vyvinuty tak, aby splňovaly národní a mezinárodní normy a uspokojily na nejvyšší úrovni mezinárodní i specifické národní požadavky. Ústředny překvapují řadou novinek – některé z nich jsou v protipožární technice jedinečné – a přesvědčují uživatele mimo jiné svým kompletním vybavením.

Ústředny „Apollo F2“ jsou kompatibilní i s nejnovějšími interaktivními adresovatelnými hlásiči, jako jsou např. Discovery, nejnovější řada hlásičů největšího a nejznámějšího evropského výrobce. Lze ji použít s hlásiči Apollo XP95/Discovery/Xplorer/XPander/S60/S65/Orbis/XP95 I.S./S60 I.S./Orbis I.S.

 • V základu jedno kruhové vedení, pomocí rozšiřujícího modulu druhé kruhové vedení
 • Rozšiřující modul pro OPPO
 • Rozhraní pro KTPO
 • Rozhraní USB pro programování
 • Rozhraní RS232, rozšiřující modul pro RS-485
 • až 19 volně programovatelných výstupů otevřený kolektor (24 V / 50 mA)
 • až 12 digitálních volně programovatelných vstupů
 • až 6 volně programovatelných relé (30 V / 1 A)
 • až 4 volně programovatelné potenciálové výstupy (24 V / 500 mA)
 • Kontrola zemního spojení
 • Skříň má velmi jednoduché uspořádání pro montáž v podobě na pantech sklopného a odnímatelného panelu, takže technik má snadný a volný přístup k připojovacím svorkám.
 • Programovatelné jsou různé režimy a detekční algoritmy ve spojení s analogově adresovatelnými hlásiči. V kombinaci s časovači se ústředny dají přizpůsobit každé situaci použití. Desky s plošnými spoji pro kruhové sběrnice s více protokoly umožňují použití různých adresovatelných typů hlásičů. Tyto desky též kontrolují obvod na zkrat a přerušení vodiče a monitorují stínění na možné zemní spojení.
 • Ústředna je plně kompatibilní s protokolem Apollo XP95, Discovery a XPlorer.
 • Pomocí LCD displeje a přiřazených funkčních tlačítek operátor ovládá dynamicky všechny postupy.
 • Nápisy na čelním panelu „Apollo F2“ jsou vyměnitelné a umožňují tak vložení jiné jazykové verze podle přání.

Elektronická zabezpečovací signalizace

Tyto systémy jsou určeny nejen ke střežení nemovitého i movitého majetku, ale také k přivolání zásahové jednotky k přepadeným osobám. Kvalitně navržený, nainstalovaný a servisovaný systém zaručuje spolehlivou a včasnou signalizaci narušení objektu čímž umožňuje minimalizovat škody způsobené narušitelem.

Kamerové systémy - CCTV (uzavřené televizní okruhy)

Kamerové systémy slouží k monitorování venkovních prostranství i míst uvnitř budov. Systém se může skládat ze statických i otočných kamer a může pracovat ve zcela automatickém režimu nebo být ovládán např. ostrahou objektu. Moderní kamerové systémy umožňují připojení do sítí LAN/WAN. Uživatel s dostatečnými přístupovými právy se může vzdáleně nejen do systému připojit a sledovat obrazy z živých kamer, ale i sledovat záznam, případně celé zařízení vzdáleně ovládat. 

Systémy CCTV lze integrací navázat na ostatní systémy v budově. Mezi nejčastější součinnosti patří koordinace s EZS - v případě narušení střeženého objektu lze nastavit záznam údajů z kamery. Se systémem EPS probíhá koordinace kupř. takovým způsobem, že se aktivuje kamera v prostoru, odkud přišlo hlášení o požáru. Výstup z kamery je vidět na monitorech a lze jej nahrávat na pomaluběžný nebo digitální videorekordér. Je-li budova vybavena také systémem místního rozhlasu, je možné do ohroženého prostoru vyslat evakuační hlášení.


KONTAKT:
b-CONTROLS CZ s.r.o.
Karlíkova 391/III
337 01 Rokycany
IČ: 26366771
DIČ: CZ 26366771
tel.: +420 777 860 119, +420 775 023 234
        +420 774 822 962, +420 775 617 313
e-mail: sekretariat@bcontrols.cz
internet: www.bcontrols.cz

eus ezs02 ezs05eps eps04   eps02

 
     kamera01         kamera02  kamera03
 
hikvmon

accs01   accs02

         euroalarm             logo              se                          
                  
     tlzpet